Juridisch voorbehoud

Beach Resort Makkum heeft bij het samenstellen van deze site de uiterste zorg in acht genomen, maar kan de continue juistheid en/of volledigheid van de inhoud van de website niet garanderen. Beach Resort Makkum sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook en hoe dan ook genaamd die voortvloeit uit onjuistheden en/of onvolledigheden in de informatie op deze site.

 

Op alle aanbiedingen en boekingen zijn de Algemene Voorwaarden van Beach Resort Makkum van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 01068738 en zullen, op eerste verzoek, kosteloos aan u worden toegezonden.